Prirodzene sopecne erupcie

Smernica ATEX v našom právnom systéme bola zavedená 28. júla 2003. Získané pre dátové produkty pre prácu v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu. Príslušné výrobky musia spĺňať prísne požiadavky nielen pre bezpečnosť, ale aj pre zdravotnú starostlivosť. Smernica ATEX obsahuje postupy posudzovania zhody.

Na pamiatku ustanovení predmetného normatívneho aktu závisí úroveň bezpečnosti, ako aj postupy posudzovania týkajúce sa posledného, ​​do veľkej miery na ohrození životného prostredia, v ktorom bude zariadenie fungovať.Smernica ATEX špecifikuje prísne požiadavky, ktoré musí výrobok spĺňať, aby sa mohol vrátiť do potenciálne výbušnej atmosféry. Ktorá zóna je to však? V prvom rade hovoríme o baniach z čierneho uhlia, kde je veľmi vysoká pravdepodobnosť výbuchu metánu alebo uhoľného prachu.

Smernica ATEX má podrobné rozdelenie zariadení na sily. Sú dvaja z nich. V hlavnej skupine sa získavajú zariadenia, ktoré sú prispôsobené v banskom podzemí, ale v oblastiach, ktoré môžu ohrozovať metán. Druhá časť je zameraná na zariadenia, ktoré začínajú na druhom mieste, ale ktoré môžu byť ohrozené výbušnou atmosférou.

Táto smernica stanovuje základné všeobecné požiadavky na celé zariadenia, ktoré pracujú v blízkosti potenciálne výbušného metán / uhoľného prachu. V harmonizovaných častiach sa však ľahko nájdu dlhodobejšie požiadavky.

Treba poznamenať, že riady určené na činnosť v potenciálne výbušných oblastiach by mali byť označené značkou CE. Za značkou by malo nasledovať identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ktoré by malo byť dokonalé, viditeľné, trvalé a čitateľné.

Notifikujúci orgán skúma celý kontrolný systém alebo samotný zdroj s cieľom zabezpečiť súlad so súčasným dizajnom a očakávaniami smernice. Treba tiež pripomenúť, že od 20. apríla 2016 bude súčasná smernica nahradená novou smernicou ATEX 2014/34 / EÚ.