Potvrdenie 15

Stále častejšie počúvame, aké dôležité sú príjmy. Zákazníci by si ich mali vziať so sebou a predajcovia by si ich mali pamätať. Prečo je tento nízky kúsok papiera naozaj dôležitý?

Paragon pracuje pre tých používateľov, ktorí obchádzajú v celom rozsahu, aby si udržali kontrolu nad vlastným rozpočtom a výdavkami. S touto malou kartou môžete získať veľa dôležitých vedomostí o mieste svojho rozpočtu. Paragon je však veľa informácií o tom, čo a ako sme kúpili. Najdôležitejšie sú samozrejme cenové údaje pre niektoré produkty. To vám umožní otestovať hodnotu v opačných obchodoch a skontrolovať, čo najviac platíte. V momente, keď sú úspory tak dôležité v domácnosti, príjmy vám môžu účinne pomôcť efektívnejšie spravovať váš rozpočet. Ak vezmeme rovnaký tovar do vzdialených obchodov, môžeme porovnať ich hodnoty a získané príjmy nám v takejto úlohe pomôžu.

Príjem z registračnej pokladnice je veľmi dôležitým faktom aj pre daňový úrad a pre podnikateľa. Prostredníctvom registračnej pokladnice je predaj zdokumentovaný a predávajúcemu je zabránené zatajiť svoje veľké príjmy a znížiť výšku splatnej dane.Tlačiarne spoločnosti Elzab tlačia potvrdenky, ktoré majú všetky potrebné informácie. Okrem zoznamu nakúpených efektov a ich cien sa tu musia objaviť aj informácie o predajcovi-daňovníkovi, ktoré takýto dokument vydávajú. Platné je aj číslo výtlačku a čas (dátum a čas predaja. Hodnota tovaru, výška uvedená v čistých a hrubých hodnotách, znalosť problému zliav - to všetko je známe len na účtenke. V úspechu väčších obchodov sa na účtenke nachádzajú aj tieto informácie, vďaka ktorým si môžete overiť, čo pokladník vykonal určitú transakciu. V čase zistenia nezrovnalostí je preto mimoriadne aktuálna. V tomto prípade sa môžu ukázať ako mimoriadne dôležité informácie ako registračné číslo a označenie pridelené danému pokladníkovi.Príjmy sú dokumenty, ktoré nemožno podceňovať. Pre typy sú dokladom o nákupe a o týchto nákladoch. Pre zamestnancov sú prínosom pri kontrole predajcov aj pri hľadaní toho, či dávajú daň vhodným spôsobom. Údaje z registračnej pokladnice môžu pomôcť samotným predajcom, ktorí chcú kontrolovať výsledky ich predaja a venovať pozornosť problémom súvisiacim s daňovými nezrovnalosťami.