Pokladna so zasuvkou

Predajcovia majú obavy a starostlivosť o pokladnicu. Nie vždy je to všetko o poľskej pamäti a o tom, čo chceme. Pokladnica je stroj - elektronické zariadenie, ktoré niekedy zlyhá.

faktúraPredtým, než si zvykneme na predaj na túto sumu, plynie príliš málo času. Aj keď sa musí pripustiť, že jedlá pracujú pre nás veľa práce. Čítajú čiarové kódy a potom vytlačia potvrdenie alebo faktúru. No, len ... potvrdenie alebo faktúra? Tá vec bola jednoduchá a irelevantná, aj keď to samozrejme nie je v krajine. Pretože sa pýtame sami seba, čo dať zákazníkovi potvrdenie o fiškálnej sume alebo faktúre. Špecialisti sa ponáhľajú so službou - hovoria, že by ste mali vystaviť potvrdenie, ale dať zákazníkovi faktúru. Je dôležité, aby vystavenie faktúry za fyzickú osobu, ktorá neprevádzkuje podnik alebo za farmára s paušálnou sadzbou, neoslobodzuje predávajúceho od povinnosti registrovať predaj na daňovej sume. Užívateľ môže požiadať o faktúru - potom sa použije jeho pôvodná faktúra.

príjemA čo potvrdenie? K tomuto fakturačnému objektu sa priloží fiškálny doklad, ktorý sa stáva súčasťou dokumentácie daňovníka. v poslednej technológii sa vyhneme dvojitému plateniu dane za daný predaj. Potvrdenie o predaji je dokladom o predaji. Potvrdenie vytlačené na fiškálnej sume sa zvyčajne podáva spolu so žiadosťou o vystavenie faktúry. To je aj v prípade prípadov základ pre podporu výrobku, o ktorom sa zistilo, že je chybný, alebo jednoducho nespĺňa očakávania zákazníka. Paragon je zvyčajne zárukou. Na rozdiel od vystúpení je táto etapa práce - výtlačok z tesnej pokladnice - veľmi dôležitým dokumentom. Fiskálne tlačiarne Elzab dokážu vytlačiť potvrdenku aj faktúru.Často prijímame potvrdenie, niekde ho zmeníme. A v čase, keď je potom nákup niečo cenné, stojí za to premýšľať o prijatí, kde je to určené. Smiala som sa mnohým ľuďom a dávala mi peňaženku s nejakými pomazaním. Ale videl som aj ľudí, ktorí vydali potvrdenie a hovorili, že produkt, ktorý si v tomto obchode na chvíľu kúpil, je starý. Pre niektorých je potvrdenie dokladom o tom, že zaplatili za to, čo si vezmú do vrecka, pre iné je to látka, ktorá sa o výrobok postará.