Krajac veka

Každý je vážny. V spoločnosti sme skupina, súčasť všeobecne akceptovaného celku. Vyznačujeme sa niektorými podobnosťami, spoločnými názormi na nový druh sféry života, sme spojení touto tradíciou a históriou. Komunita zamestnancov je vynikajúcou skupinou, ktorá je výberom nespoľahlivých, úplne individuálnych jednotlivcov. Každá z nich má väčšiu alebo menšiu predstavu o celkovom fungovaní komunity, každý menší alebo vyšší prispel k zmene v histórii celej skupiny.

Muži sú súborom jednotlivých jednotiek, ktoré, hoci majú jednu spoločnú vec, možno všeobecne opísať ako súbor všeobecne uznávaných zdravých noriem a usmernení. Čo robiť úspešne, keď sa jednotky diametrálne delia úplne? Čo sú charakteristické? Považuje sa rozdiel v tomto prípade za pozitívnu technológiu?

Ľudia, ktorí nie sú schopní splniť všeobecne akceptované čiastky a správne sa v spoločnosti uplatňujú, sa označujú ako podriadení s poruchami osobnosti. Vedci s poruchami osobnosti definujú mnoho spôsobov, ktoré môžu mať vždy niekoľko spoločných charakteristík. Vyplýva to zo skutočnosti, že ženy, ktoré sa zaoberajú poruchami ľudí, budú:

hlboko zakorenené a dobre zavedené vzorce správania, ktoré sú prakticky nemožné bez pocitu kvality, v ktorej sa človek nachádza,nízka flexibilita reakcie na rôzne spoločenské a výnimočné situácie,extrémna alebo vysoká disproporcia v systéme voči všeobecne akceptovaným normám danej kultúry,subjektívne spojené s utrpením alebo ťažkosťami pri dosahovaní životných cieľov.

Ako vidíte, všetky zákruty v ľudskej duši sa odohrávajú, keď sa človek stáva bytosťou, ktorá nezávisle skúma a vytvára svoje vlastné nápady, t. J. V stupni dozrievania. Preto je takmer nemožné objaviť sa poruchy človeka už v ranom detstve. & Nbsp; Nie všetky typy rozdielov v skupine znamenajú vznikajúce existujúce poruchy osobnosti. Napriek neliečení môžu pokračovať nielen k nedostatočnej adaptácii v spoločnosti, ale aj k veľkým dôsledkom, pretože nie je neobvyklé, že ľudia s poruchou osobnosti páchajú nevedomky zločiny alebo si berú vlastný život.