Hnaci dopravnik

Šnekové dopravníky, známe tiež ako dopravníky, sú najčastejšie používanými zariadeniami na prepravu a výdaj sypkých materiálov. Nachádzame ich prakticky v každom závode, ktorý vyrába suché zmesi, ale nie len. Tam je veľa miest, kde sú umiestnené podávače, ale nie všetky z nich môžu byť nahradené.

Skrutkový podávač je zariadenie, ktoré sa používa na prepravu rôznych druhov prachu, od veľmi jemných až po zrná s veľkou granuláciou. Vďaka jeho použitiu sú veľmi široké. Okrem toho ďalšou výhodou tohto prístupu je skutočnosť, že transport týchto prachov môže byť tiež vykonávaný vo veľkosti, kedy a z akéhokoľvek uhla.

Je tu rozdelenie závitovkových dopravníkov pre potrubné a žľabové dopravníky. Dôležité znamenajú viac energie a - čo ide dovnútra - vyššiu efektivitu. Pokiaľ ide o žľabové dopravníky, ich výnimočnou výhodou je skutočnosť, že umožňujú vstupom lavičiek do dopravníka, čo je zase povinné v polohe, keď potrebujeme riadiť trasu prepravy.

Pri navrhovaní závitovkových dopravníkov sa berie do úvahy výkonnosť prvej hodiny. Dobre zvolené výrobky a špecifická konštrukcia zaručujú dlhú životnosť takéhoto zariadenia a spoľahlivosť, napríklad v prípade ťažkých brúsnych materiálov.

Je dôležité, aby sa závitovkové dopravníky spravidla vyrábali spolu s individuálnymi pokynmi, ktoré dodal zákazník. Obzvlášť dôležitá je dĺžka a veľkosť zariadenia, ale zároveň umiestnenie vstupu a výstupu a určenie uhla sklonu. Zosilnené verzie podávača sa často získavajú vďaka miske v obzvlášť ťažkých podmienkach.

Záujemcom je veľký rozsah oblastí, v ktorých môže byť podávač použitý. Môžu byť tiež nájdené v betonárňach, v blízkosti vykurovacích pecí, ako aj v potravinárskom priemysle. Veľmi často sa používajú pri spracovaní obilia, napríklad pri jeho existencii a čistení. Kŕmidlá tiež radi oslovia chovateľov, ktorí ich používajú na miešanie a poskytovanie suchých krmív pre zvieratá.